Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/inpoks/public_html/wp-includes/functions.php on line 4140
Programi për Edukim Demoktratik – Iniciativa për Progres

Programi për Edukim Demoktratik

Ky program ka për qëllim krijimin e mundësive për të rinjtë për të qenë aktiv dhe promotor të një shoqërie të hapur. Aktivitetet kryesore të këtij programi janë: themelimi i klubeve të debatit dhe organizimi i garave të formateve të strukturuara të debatit; organizimi i trajnimeve mbi fushën e edukimit demokratik dhe funksionalitetit të shoqërisë civile; rritja e përfshirjes së të rinjve në zhvillimin e arsimit profesional; krijimi i hapësirës për të rinj për të zhvilluar ide/aktivitete në kuadër të promovimit të një shoqërie të hapur.

Nxitja e aktivizmit qytetar tek të rinjtë

Riaktivizimi i Qendrës Burimore të Aktivizmit

Zhvillimi i mendimit kritik tek të rinjtë

Zhvillimi i të rinjve përmes avansimit të politikave të edukimit

Aktivitete