Twitter

Organizata

Historiku

INPO është themeluar në vitin 2005 duke implementuar aktivitete që kanë ndihmuar integrimin e qytetarëve në proceset sociale dhe vendimmarrëse. Pas tri vite punë efektive, duke e parë të rëndësishme profilizimin e INPO-s, kemi përcaktuar fushën e politikave publike, si qëllimin bazë të punës së organizatës.

Edhe pse në INPO, në fillim të aktivitetit të saj, shumica e stafit kanë qenë pa përvojë të mjaftueshme në menaxhim dhe fushën e politikave publike, kemi arritur të dëshmojmë përkushtim dhe seriozitet në punën tonë. Në mbështetje të konsultimeve dhe disiplinës në punë; përmes performansave artistike protestuese, debatit, fushatave të avokimit, kemi arritur të ndryshojmë strategjitë dhe rregulloret jo-funksionale të institucioneve qeveritare lokale. Më tutje, ne kemi fituar respektin dhe besimin e qytetarëve duke ndërmjetësuar dhe lehtësuar në zgjidhjen e problemeve ose konflikteve administrative me qeverinë lokale.

Përgjatë shtatë viteve të punës intensive ne kemi ndërtuar raport të shkëlqyeshëm me mediat si dhe partneritet me organizata të ndryshme, duke qenë anëtar të disa rrjeteve të rëndësishme në Kosovë. Stafi i INPO-s është rritur, duke mundësuar kështu edhe rritjen e zonave të monitorimit, në më shumë komuna të Kosovës dhe duke zgjeruar programet e veprimit. Synimi që të jemi pjesë e rrjeteve rajonale është arritur dhe INPO do të vazhdojë të përmbush këtë qëllim, gjithmonë duke ruajtur raportet e mira me partnerët aktual.

Avokimi dhe fushatat sensibilizuese në fushën e politikave publike, përbëjnë aspektin më të suksesshëm të punës së organizatës gjatë këtyre shtatë viteve. Ne synojmë të jemi një partner konstruktiv në të gjitha proceset në kuadër të fushës sonë të veprimtarisë.Publikimet

Buletini V- Monitorimi i Gjykatës

PDF

Buletini IV- Monitorimi i Gjykatës

PDF

Buletini III- Monitorimi i Gjykatës

PDF

Publikimet

Pranoni regullisht INPO Newsletter
në INBOX-in tuaj


Kalendari

Lidhje me rëndësi


17 July

2013

arrow

Mbledhja e Rregullt e Kuvendit Komunal Ferizaj

Lokacioni: Salla e Kuvendit Komunal

Ora: 10:0008 July

2013

arrow

Peticion- Ndryshimi i Projektligjit për Amnisti

Lokacioni: Sheshi i qytetit Ferizaj

Ora:

Ndryshimi i Projektligjit për Amnisti në bazë të kërkesave dhe interesit të të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës04 July

2013

arrow

Debati “Financimi i Partive Politike”

Lokacioni: Zyrat e INPO-s

Ora: 10:00

Tryeza ka për qëllim të diskutoj financimin e partive politike. Fokus i diskutimit do jetë Raporti i Auditorit të Pavarur për Fushatën Zgjedhore për vitin 2012 për Zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune në Ferizaj.