Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/inpoks/public_html/wp-includes/functions.php on line 4140
KRU “Bifurkacioni” rekruton staf kundërligjshëm – Iniciativa për Progres

KRU “Bifurkacioni” rekruton staf kundërligjshëm

11/10/2017

INPO shpreh shqetësim të thellë për mënyrën e përzgjedhjes së stafit të lartë në Ndërmarrjet Publike të Komunës së Ferizajt, të cilat vazhdojnë të jenë në shërbim të grupeve të caktuara dhe në kundërshtim me ligjin.

Kompania Rajonale e Ujit “Bifurkacioni” në Ferizaj në bazë të konkursit të saj të fundit, të datës 04.07.2017 për rekrutimin e pozitës “Zyrtar për Auditim të Brendshëm” ka përzgjedhur kandidaten e cila nuk i ka plotësuar kriteret për pranim sipas kritereve të konkursit.

Për plotësimin e kësaj pozite kandidatët obligoheshin t’i plotësonin këto kritere: (i) Fakulteti Ekonomik, (ii) së paku 3 vjet përvojë pune në menaxhim financiar, (iii) të jetë auditor i licencuar ose kontabilist i çertifikuar, (iv) aftësi pune nën presion, (v) njohës i mirë i punës në kompjuter. Mirëpo, komisioni përgjegjës ka përzgjedhur që pozitën e auditorit të brendshëm në KRU “Bifurkacioni”, ta ushtrojë kandidatja, e cila nuk është as kontabiliste e çertifikuar dhe as auditore e liçencuar, në këtë mënyrë duke e përjashtuar pa të drejtë kandidaten tjetër, e cila i kishte plotësuar të gjitha kushtet sipas konkursit.

Se është bërë shkelje ligjore dhe procedurale gjatë procesit të përzgjedhjes, e ka evidentuar edhe Inspektorati i Punës, i cili sjellë vendim se janë bërë shkelje të Ligjit të Punës dhe Ligjit për Ndërmarrjet Publike, i cili thekson se për këtë pozitë punëmarrësi duhet të jetë ekspert i çertifikuar në kontabilitet.

Kohë më parë INPO-ja ka reaguar edhe ndaj shkeljeve ligjore dhe procedurale që janë bërë në procesin e përzgjedhjes së stafit menaxhues në ndërmarrjen publike ”Ambienti” dhe ka kërkuar që të ndërpriten këto praktika të cilat kontribuojnë në zhvillimin e korrupsionit dhe në rritjen e rrezikut angazhimin e personave jo meritor në pozita të caktuara. Pavarësisht kësaj, kjo praktikë e gabuar është duke vazhduar edhe më tutje, e cila ka ulur besimin e qytetarëve se përzgjedhja e punëmarrësit bëhet sipas meritës.

INPO kërkon nga Bordi i Drejtorëve të KRU “Bifurkacioni”, t`i ushtrojë kompetencat e rregulluara me ligj dhe të ndërmarrë veprimet e duhura për të zbatuar vendimin e Inspektoratit të punës. Gjithashtu, INPO fton të gjitha institucionet përgjegjëse përfshirë, komisionin e aksionarëve që të ndërmarrin veprime adekuate për të rivlerësuar procesin e rekrutimit dhe të garantojë kualitet profesional në ofrimin e shërbimeve për ndërmarrjen dhe qytetarët e Ferizajt.