Zyra në Prishtinë

Rr.Qamil Hoxha, H32, nr.09, kati IV,
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0)38 220 552

Zyra në Ferizaj

Rr. "Ahmet Kaçiku", - No:35, Kati V
70000 Ferizaj, Kosovë
Tel: +381 (0)290 329 400

Kontakti Direkt

Email: info@inpo-ks.org

Harta