Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/inpoks/public_html/wp-includes/functions.php on line 4140
INPO publikon Indeksin e kënaqshmërisë së qytetarëve me shërbimet komunale në Prishtinë – Iniciativa për Progres

INPO publikon Indeksin e kënaqshmërisë së qytetarëve me shërbimet komunale në Prishtinë

11/08/2017
Organizata Jo-Qeveritare INPO sot përmes një konference ka publikuar raportin e Indeksit të kënaqshmërisë së qytetarëve me shërbimet komunale në Prishtinë.

Indeksi është dizajnuar të bëjë vlerësimin e kënaqshmërisë me shërbimet komunale të cilat ofrohen nga komuna bazuar në kompetenca vetanake. Indeksi ka bërë matjen e 15 lloje të ndryshme të shërbimeve komunale, si dhe matjen e kënaqshmërisë së qytetarëve me pushtetin lokal duke i pyetur qytetarët për nivelin e kënaqshmërisë së tyre me punën e Kryetarit, Kuvendit Komunal dhe Drejtorive Komunale. Të dhënat e dalura nga anketa, përfaqësojnë mendimet e qytetarëve të moshës 18 vjeç e më shumë, gra dhe burra, të cilët janë intervistuar përgjatë muajit maj dhe qershor 2017, në zonat urbane dhe rurale të Prishtinës.

Të dhënat e “Indeksi i kënaqshmërisë me shërbimet komunale”, tregojnë se qytetarët e Prishtinës në përgjithësi janë të kënaqur me shërbimet komunale dhe punën e Kryetarit të Komunës dhe Drejtorive Komunale. Ndërsa, në listën e pakënaqësive dominojnë mungesa parkingjeve publike, pamundësia për të lëvizur lirshëm në trotuare, mirëmbajtja e rrugëve, si dhe mungesa e aktiviteteve sportive dhe rinore. Negativisht është vlerësuar edhe puna e Kuvendit Komunal.

Mesatarja aritmetike e kënaqshmërisë me të gjitha shërbimet komunale në Prishtinë është 58.37%, ndërsa e pakënaqshmërisë 34.23%.

Rezultatet e këtij raporti u prezantuan në prani të eksponenteve të ndryshëm nga qeverisja komunale, përfaqësues të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, shoqërisë civile dhe medieve, të cilët vlerësuan lartë punën e organizatës INPO.

Sekretarja e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, znj.Rozafa Ukimeraj falënderoi INPO-n për hartimin e Indeksit dhe vlerësoi se të dhënat dhe rezultatet e INPO-s janë reale dhe të përafërta me rezultatet e raportit të Performancës së Komunave për vitin 2016, të cilin e harton MAPL në baza vjetore në kuadër të sistemit të menaxhimit të performancës komunale. Ajo u shpreh se është i rëndësishëm kontributi i INPO-s në matjen e kënaqshmërisë së qytetarëve për shërbimet komunale, pasi këto rezultate do të ndikojnë në avansimin e cilësisë së shërbimeve. “Bashkëpunimi me INPO-n dhe komunat në përgjithësi, ka ndikuar dhe po ndikon në avansimin e qeverisjes së mirë dhe ofrimit të shërbimeve të mira për qytetarë”, theksoi ajo. Ndërkaq, u shpreh se komuna e Prishtinës është njëra ndër 6 komunat me performancë më të lartë në nivel të Kosovës, sipas matjes së performancës nga MAPL-ja dhe rrjedhimisht të dhënat e këtij indeksi përputhen me vlerësimet tona si ministri.

Nënkryetari i Komunës së Prishtinës, z.Muhedin Nushi, tha se INPO është një nga organizatat që kemi bashkëpunim shumë të ngushtë sidomos në vitet e fundit dhe u jemi falenderues për këtë Indeks që na kanë ofruar. “Këtë raport e vlerësoj të përgatitur mirë si nga aspekti profesional metodik, ashtu edhe për nga ai përmbajtësor. Vlerësoj se të dhënat e Indeksit janë reale dhe përputhen me të gjitha raportet tjera që kanë pasur synim matjen e këtyre shërbimeve,” tha ai. Ndërkohë, që z.Nushi u deklarua se pavarësisht rezultateve pozitive të Indeksit komuna nuk është e gatshme të vetëkënaqet me performancën e saj, por përkundrazi ky rezultat na shtyen që edhe më tutje të angazhohemi në ngritjen e cilësisë së shërbimeve komunale në Prishtinë.

Drejtorja Ekzekutive e INPO-s, znj.Albulena Nrecaj, tha se INPO synon që këtë Indeks ta realizoj në baza vjetore, në mënyrë që të kemi të dhëna reale të kënaqshmërisë me performancën e komunës, rezultatet e së cilit do të ndikonin në matjen e efektshmërisë të investimeve komunale, prioritizimin e tyre dhe ngritjen e cilësisë së shërbimeve komunale.

Raportin e detajuar mund ta lexoni duke klikuar këtu.

Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KSCF).